Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wandeltocht: a. Achter 't Huis R ij s tot Middenlaan, 't laantje tot Mirnserlaan rechts af over Rondeel tot Enkhuizerlaan, links af over den berg tot Mirnserlaan, Parapluieboom, links af Zeelaantje.

Terug : Zeelaantje over den Zandweg van M i r n s eerst links en dan rechtsom naar de Hoogebergster weg, verder Mirnserlaan tot den hoofdweg B a 1 k— Bakhuizen, 2 uur.

b. Kippenburg, Holleweg, N ij e m i r d e r m e rheide, Boegen, Oudemirdum, Oudemirdumerw e g tot het kamp, kamplaan langs Steendollersvaart naar Kippenburg (21/2 uur).

c. de Jachtpaden in de bosschen onder Harich en onder Ruigahuizen, beide wandelingen van ongeveer één uur van uit Balk, de eerste begint bij het tuinbouwland, de tweede bij de Starnumansbrug.

Gedeeltelijk wandel en fietstocht: Balk, Wijckelerbosch, Sondel, Sondeier Delburen en Hooge bouwen. Nieuw Amerika, Lycklamabosch, Beukenlaan, Kippenburg, Balk, 15 K.M, Hotels: Balk: Boonstra, Teernstra en de Zwaan. Bakhuizen : Dolle. Rijs: Schram. Kippenburg: Dijkstra. Oudemirdum: Bijlsma. Automobielen: Teernstra. Rijtuigen : Hofstra en Teernstra.

Middelen van Vervoer: Stoombootdiensten, zie bladz. 73.

Gezicht van de wielen op Langweer.

Sluiten