Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den tijd, dat Sloten zich als vesting nog te weer stelde tegen hare belagers, de oude tweehandszwaarden zijn een sprekend bewijs voor de vechtlust der toenmalige bewoners, ook trekken op de ruime raadzaal de burgemeesterszetel, een kastje met oude stadszegels, een zoogenaamde „bus", benevens een koperen kroontje en bronzen sluitgewicht, de aandacht. Een bezoek aan de onlangs gerestaureerde Ne d. Her v. kerk

De Voorstreek — Sloten,

loont ook de moeite, het eikenhout van preekstoel en banken doet daar in zijn ouden gloed warm aan. Een bloeiende boterfabriek verschaft aan vele ingezetenen een ruim bestaan.

Sloten is voor de watersport uitstekend gelegen, de groote meren, vlak in de nabijheid, zijn gemakkelijk te bereiken en de meeste bezoekers kennen het stedeke dan ook van af den waterkant.

Tochten te water van enkele uren zijn:

a. Naar de Slotetmeer; b. door de E e, B r a n d e-

Sluiten