Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer, Brekken, Lange Sloot, weer de E e naar

de stad.

Van een dag:

a. Over 't Slotermeer langs Woudsend en Ijlst naar Sneek.

b. Over 't Slotermeer via Woudsend naar de Fluessen, Galamadammen en de Morra.

c. Naar W o u d s e n d, vervolgens öf door de W e 11 e öf door de Nauwe W ijmerts en Jeltesloot naar de Koevordermeer, dan J a n s 1 o o t, over de Langweerder Wielen, door de S c h a r s t e r r ij n, 'tT j e ukemeer, Follegasloot, Brekken, Brandemeer, Woudsloot, terug naar Sloten.

Wandeling: naar W ij c k e 1 (monument van Menno van Coehoorn) en het Wijckelerbosch. Per automobiel en rijwiel: Naar de Gaasterlandsche bosschen en de boschrijke omgeving van Huis ter Heide, Lemmer en Sneek; een bekende toer is: Sloten, W ij c k e 1, Balk, R ij s, Oudemirdum, S o n d e 1, W ij c k e 1, Sloten.

Hotels: J. Wierstra, Hotel de Zevenwouden en J. Bokma, Stadsherberg.

Motorboot en zeilboot: Hotel de Zevenwouden. Per uur en per dag tegen vast tarief met schipper. Automobielen: N.V. „de Auto", E. Haagsma, Directeur. Middelen van vervoer: Stoombootdiensten: zie blz. 73.

Sluiten