Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs den straatweg via Hommerts, Jutrijp naar Sneek en verder per plaatselijke stoomboot en die van Workum en anderen uit den Zuidwesthoek.

Zooals gezegd bewegen de overige Dorpen zich meer speciaal op het gebied van den landbouw. In verband daarmee zijn op verschillende plaatsen ook Stoom-Zuivelfabrieken gevestigd. Als mooi Friesch dorp moet Uitwellingerga genoemd worden, bij IJsbrechtum ligt Epema-State.

Weekmarkten komen in de Gemeente zelf niet meer voor, de samenkomst voor handel is de Dinsdagmarkt te Sneek.

Tochten: Van uit W oudsend en Heeg per automobiel of fiets naar Gaasterland, Sloten, Lemmer, Sneek en Bolsward. Per zeilboot naar de omliggende Friesche meren, te weten de F 1 u e s s e n en Morra, de Slotermeer, deKoevordermeer, de Langweerder wielen en het Sneekermeer welke allen in dagtochtjes te bereiken zijn, een aardig tochtje is: W o u d s e n &— He eg ermee r, Jeltesloo t—K oevordermee t— W e 11 e—W oudsend en vanuit Heeg naar W o rkum, Hindeloopen en Stavoren.

Woudsend.

Sluiten