Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heetenveen, Sneek, Sloten en de Gaasterlandsch e bosschen.

Te water: Zeiltochten op zee en naar de Friesche

meren, (zie verder hierboven).

Hotels: v. d. Hoff en „de Wildeman".

Zeilbooten: bij Lemster visschers, inlichtingen worden gaarne

geheven door den heer A. Brouwer, Bestuurslid V. V.

Automobielen: H. Meerding te Oosterzee.

Rijtuigen: W. Faber, Hotel „de Wildeman".

Middelen van Vervoer: Stations Ned. Tramweg Mij. Follega

en Lemmer, Lijn Joure—Lemmer. Stoombootdiensten, zie

bladz. 73.

In de bosschen van Gaasterland.

Sluiten