Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADRESLIJST HOTELS*

Namen der Plaatsen: Namen der Hotels.

Balk ' De Zwaan, Boonstra, Teernstra.

Bakhuizen .... Dölle.

Galamadammen . . H. J. Boersma.

Heeg I. Visser, Wed. Rudolphie.

Hindeloopen . . . Bakker, Buys, de Hinde.

Joure v. d. Peer, v. Terwisga, v. d. Hoff.

Kippenburg . . . Dijkstra.

Koudum Elgersma.

Langweer .... Dames Mink, „de drie Zwaantjes."

Lemmer . . . v. d. Hoff, ,,de Wildeman".

St. Nicolaasga . . Bouwhuis, Gietema,

Oudemirdum . . . Bijlsma. ||gsjp

Rijs Schram.

Sloten Wierstra, Bokma.

Spannenburg . . . Het Wapen van Friesland.

Stavoren .... Wed. Veltman.

Workum .... „Ketelaar", „de Wijnberg".

Woudsend.... Kraan, Reitsma.

De pensionprijzen in deze hotels zijn over 't algemeen ƒ3.—> a f 3.50 per dag. Verhooging wegens buitengewone omstandigheden is niet uitgesloten.

Sluiten