Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blij godenspel, en dan zal van ganscher harte óok de kunst een spel mogen zijn, waarin dat wat wij, menschen, het leven, den arbeid, het zwoegen vinden, spelenderwijze begrepen is.

In Rusland kan alléén de vooruitbrengende inspanning van de kunst, niet het ontspannende spel van de kunst, verstaan worden, en Tolstoy als Rus kon dat dus ook met. Ik meen daarom, dat Tolstoys kunstbeschouwing, bij al haar edele verdienstelijkheid, nationaal betrekkelijk is. Inzake kunst is noch Rusland, noch Tolstoy Oostersch te noemen. De Oosterling durft zich van het leven hier op aarde weg te droomen in zijn speelsche legenden en allegorieën.

Sluiten