Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antisemietisme onder zijne verachting verpletterde — 't was in hem de anarchist, die het Zionisme betreurde. Hij vond het Zionisme een jammerlijke verlevendiging van de staatsidee. „Alle verstandelijke werkzaamheid van het verstandigste deel des menschdoms is tegen het afzonderen in bepaalde groepen gericht. De Zionisten echter willen nieuw leven geven aan iets dat ten doode opgeschreven is, en noemen een dergelijke onbezonnen onderneming: vooruitgang."

Tolstoy heeft gelijk. Het internationalistische Jodendom te verwisselen voor een nationalistisch Jodendom, het kosmopolitisme prijs te geven voor een Palestijnsche politiek: 't is waarlijk een reactionair streven, dat slechts ingebeelde voordeden oplevert. Tolstoy zou kunnen zeggen, dat het beter ware, nieuwe menschen te scheppen met nieuwe en betere gedachten dan dorre -doodsbeenderen te bekleeden met nieuw vleesch in den ouden geest.

Sluiten