Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de Königin Luise ook verongelukt. „Het voornaamste is, dat de Duitschers mijnen doen zinken in den Theemsmond...!" roepen zij driest om mij rond.

En weer hoch! en weêr hoera!

Ik zie onderwijl de Duitsche vloot slaags raken met de Russische èn met de Engelsche ...

Van daag is het Zondag. Maar de troepen dreunen voort door de stad... Die vreemde, de geheele atmosfeer doortrillende vibratie houdt niet meer op. Het zijn de stevige, Duitsche laarzen, het is de sterke, Duitsche tred... Zou het waar zijn, wat de couranten zeggen: dat de Fransche troepen géén laarzen hebben?? Als in '70? Zoti in Frankrijk die machtige dreuning dan niet weerkaatsen... ? ?

Telkens spookt '70 voor ons op ... De dingen komen terug: „Gespenster, Gespenster!!"

Ik ben van morgen in den Engelschen Tuin gegaan, het groote, groene park. Er was bijna niemand, hoewel het Zondag was. De dreuning trilde er niet door. De lucht was vol prachtige, stapelende witte wolkmassa's, die torenden zwevende in een hel zomerblauw. De dichte boomenmassa's stonden dik in het groen, en het ongemaaide gras wuifde de lange halmen. Onder aan de bladeren begon het al — zoo vroeg! — even te gelen. Vier beeldmooie vinkjes met zachtkleurige, gladfijne kopjes trippelden teêrtjes fijn om mij heen, waar ik op een bank zat en hun kruimeltjes gooide...

Ik voelde mij diep treurig om de wereld, om de menschen, om den oorlog, om alles...

11 Augustus.

Gisteren avond op straat, trof mij de matte stemming. Er was zeer weinig publiek; in de koffiehuizen zaten de menschen bij elkaar. Zelfs de telegrammen — over

Sluiten