Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roepenen. Hij heeft echter nog niets te doen, is nog niet gekeurd, maar moet reeds iederen morgen om vijf uur prezent zijn.

Hoewel ik in andere omstandigheden, interessante uitnoodigingen als deze nooit af sla, zal ik nu maar met aannemen. De ben al blij rustig hier te kunnen blijven: in de schuur zoü ik misschien als spion worden opgepakt...

IV.

München, 15 Aug.

De Koningin der Aarde legt het af. Ook zij, als vele soevereinen en volken in deze tijden van Wereldoorlog, weet niet goed meer hoe zij het heeft.

Ik was een jongentje van zeven jaar in het jaar 70 maar kindersouvenirs hebben groote fraïcheur en bewaren zich de verdere jaren door. En daarom herinner ik mij heel goed hoe dikwijls mijn vader, die de couranten las en er ons van vertelde — ik hoorde met jeugdige belangstelling aandachtig toe — zeide:

,Dat zeggen de Fransche couranten, maar de Duitsche spreken heel anders.*

Recentere souvenirs zijn van het jaar '11 en '12. Toen voerde Italië oorlog met Tripoli en volgens de Itahaansche couranten — die van Tripoli kon ik niet te lezen krijgen en daarbij versta ik tóch geen Arabiesch — werd er gedurende dien geheelen oorlopgeen Italiaan gedood...

Ik wil u niet opnoemen alle oorlogen, die ik reeds heb „bijgewoond" in gezelschap van de Koningin der Aarde. Als gij ongeveer mijn leeftijd hebt, zult ge ze u ook wel herinneren: Amerika—Spanje, China— Japan, Japan—Rusland, Griekenland—Turkije, Boerenoorlog, Balkanoorlog... Sla ik een tiental der

Sluiten