Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

München, 21 Aug.

Men verwijt den Hollanders te veel flegma — hun flegma doet hun in dezen tijd zeker niet anders dan goed — maar flegmatieker dan in München, dan in Beieren, kan zeker niemand zijn.

Gisteren is de Paus gestorven.

Brussel is in handen der Duitsche troepen.

En zonsverduisternis — door berookte glaasjes zichtbaar — werpt een valen schemer op de aarde...

Er worden om dien valen schemer geéne bijgeloovige horoscopen getrokken.

Er is om Brussel al heel weinig enthoeziasme.

En op de treden der kerken ligt niemand in wanhoop te snikken om den dood van dien goeden Paus, die het zoo vreeslijk vond Paus te zijn.

De dag verloopt als de dag van gisteren en of er niets gebeurde of was gebeurd.

Het kan niet saaier.

Ik heb mijn pasteitje gegeten, en mijn glas portwijn gedronken, in de Bodega en Duitsche en Italiaansche couranten gelezen. Hadde ik die niet gelezen, dan zoü ik het u loochenen, zoo ge van oorlog spraakt. Nu ik ze gelezen heb, geef ik u wel toe, dat er oorlog kan zijn, zelfs Wereldoorlog, maar ben verder weinig wijzer.

Want de Italiaansche couranten zijn het niet eens met de Duitsche.

De eerste krijgen hun nieuws uit Engelsche en Fransche' bronnen. Hoewel zij zelve klagen over die eenzijdigheid, is Duitschland te trotsch om zijne Germaansche bronnen voor de Italiaansche pers open te stellen.

Onderwijl weten wij bijna niets of heel weinig. Is Nancy nu door de Duitschers genomen ? En Belfort ?

Sluiten