Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevoeligheden zweven... En van daar, met even een huiveren blik naar al de Verschrikkelijkheid omlaag, verder...

Onze arbeid in velden der Gedachte en tuinen van Droom, wat zijn zij anders waard dan onze Illuzie. Er is immers niets meer over dan krijgsgeciruisch, Morsergedonder, Zeppelin-bommen, die ontploffen over brandende steden, er is niets'meer over dan duizende lijken, bloedroode meren, smookende horizonnen, niets meer over dan suprematie-strijd, rasse-haat, matelooze ellende en „neutraliteit" ... Wat beteekent in die vreeslijke hel op aarde.. . een roman, een novelle, een tooneelstuk, een gedicht! Niets dan wat ongelukkig, onnoozel woordenspel van de arme droomers en povere denkers, die w ij zijn. .. Neen, het is beter éen gedachte té hebben: het vaderland; een droom: de suprematie van dat vaderland, en voor die beiden met de bajonet vooruit, de andere denkers en droomers te vernietigen tot de sterkste gelijk heeft...

Want al het andere is immers onzin en kinderachtigheid! ... Of zien de zuivere Dooden het anders??

VIII..

Florence, 13 Sept.

Wij zijn in Florence. Het is misschien héél dwaas, dat wij in Florence zijn, maar ik weet niet wat goed' is, dezer dagen. Wij stonden in München voor drie alternatieven. Den winter in München te blijven, want als Italië over een maand meê doet in den oorlog, zouden wij de grenzen niet meer over kunnen. Naar Holland te gaan, en een heimwee naar Holland en familie is er wèl in mijn ziel... Naar Florence te gaan als steeds...

Na vele bedenkingen en overwegingen hebben wij

Sluiten