Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Küste von einen einzigen Uferstaat beherrscht, so bildet der Meerbusen u. s. w. einen Theil des Gebietes dieses Staates. Ist der Zugang von zwei oder mehreren Staaten beherrscht, so gehort der Meerbusen bezw. allen adjazierenden Staaten zu xeellen Theilen."

Het in dergelijke formuleeringen opnemen van functies, die behalve zeer variabel, geheel afhankelijk zijn van niet te voorziene omstandigheden, zooals het beheerschen van een toegang van uit de kust, is onbegrijpelijk ondoordacht.

Onze IJmuider kustbatterijen schieten, indien ik mij niet bedrieg, theoretisch 8 K.M. Zulke batterijen zijn dus voldoende om de Eems theoretisch geheel te versperren. Maar stel nu eens, dat de Duitschers nabij Norden in Oost-Friesland eenige hunner nieuwe ver-dragende kanonnen plaatsen, waarmede zij de bevolking der „vesting Parijs" het nuttelooze van verderen tegenstand wilden inprenten, dan zouden deze wijdvermaarde, hoewel meer voor civiele schijven bruikbare monsterkanonnen, juist nog buiten Nederlandsch territoir schietend, het Vlie bestrijken. Ja, in het meest Westelijke deel van Oost-Friesland geplaatst, zouden zij zelfs het Marsdiep, en daarmee alle toegangen tot de Zuider Zee beheerschen. Deze laatste en de geheele Waddenstreek zouden dan vanuit den Duitschen oever versperd zijn. Volgens van Ullmann, en feitelijk ook volgens Oppenheim, zouden deze gebieden dus territoriale wateren van Duitschland behooren te zijn.

Hetgeen ook de meening der Pangermanen is.

Men kan wel als zeker aannemen, dat in de toekomst voorwerpen zullen worden geconstrueerd, het midden houdende tusschen granaat en luchttorpedo, die zich over honderden mijlen zullen kunnen voortbewegen en door Herzgolven, of op andere wijze, van uit het uitgangspunt, waar men wil tot ontploffing kunnen worden gebracht. Op deze wijze zal men vanuit Helgoland de beide toegangen tot de Noordzee kunnen bestrijken. Het is mij niet bekend of de benaming Deutsches Meer1), die men op sommige Duitsche kaarten in plaats van Noordzee aantreft, met deze toekomstige uitvinding verband houdt.

Hoe dit ook zij, èn volgens Oppenheim, èn volgens von Ullmann is de Eems geen open zee of open binnenzee. Volgens

x) Wellicht een (tendentieuse) vertaling van het oude Mare Germanicum.

Sluiten