Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de zekerheid zal verschaffen dat de gezamenlijke macht van de vrije volkeren elke overschrijding van het recht zal stuiten, en die dienst zal doen om vrede en recht te hechter te beveiligen door het scheppen van een gevestigde rechtbank der openbare meening, aan welke allen moeten gehoorzamen, en door welke iedere internationale herziening, waartoe niet langs vredelievenden weg kan worden overeengekomen door de rechtstreeks daarbij betrokken volkeren, zal worden bekrachtigd.

„Deze groote doeleinden kunnen in een enkele zinsnede worden saamgevat. Waar wij naar streven, is eene regeering van de wet, gebaseerd op de toestemming van de geregeerden en gesteund door de georganiseerde openbare meeningen van de menschheid."

Uit de Rede ter aanbeveling van de vierde Vrifheidsleening, 27 September 1918:

| Wij aanvaarden de uitkomsten van den oorlog als

feiten en niet, zooals zij door de een of andere groep menschen waren gedefinieerd, en wij kunnen geen resultaat aanvaarden dat ze niet ten volle omvat en beslecht. De geschilpunten waarom het gaat zijn de volgende.

„Zal het aan de militaire macht van eenig volk of een groep van volkeren toegestaan worden te beschikken over het lot van volkeren over welke zij geen ander recht hebben te heerschen dan door het recht van geweld?

„Zal het sterken volkeren vrijstaan kleine volkeren kwaad te doen en hen te onderwerpen ten bate van eigen doeleinden en belangen?

„Zullen volkeren, zelfs in hun eigen innerlijke aangelegenheden, geregeerd en beheerscht worden door willekeurige en onverantwoordelijke machten of door hun eigen wil en verkiezing?

„Zal er een gemeenschappelijke maatstaf van recht en voor-

Sluiten