Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging maken? Waar zat je anders voor boven, als je er geen nieuwe kennissen kon opdoen.

Het was toch enkel beleefdheid van hem geweest dat hij naar dien ploert van een Van Wassenaar, een leeglooper, die zich verbeeldde deftig te zijn, tot de haute volée te behooren, was gegaan, en gezegd had: Pardon, mag ik me eens ene voorstellen ?..

— Merci, had de vent gezegd, ik heb kennissen genoeg, dank u!

Het bloed steeg hem naar het hoofd, telkens als hij eraan dacht.

Driftig riep hij: — Djongos, mandikamer, soedah kossong ?

De jongen ging zwijgend heen, om te zien of dé mandikamers nog bezet waren.

Het leek wel of niemand hem voor vol aanzag, ondanks zijn geld.

Dat was ook de. schuld van zijn broer George. Wat had die daar gisteren ook aan de familie Post. te vertellen, dat ze vroeger op de Bloemgracht hadden gewoond, dat hun moeder er nog /woonde. Toen hadden die zoo glunder zitten lachen. Waar kwamen de Posten vandaan? Vertelden die aan iedereen hun kom-af. Misschien kwamen ze van de Looiersgracht, of ergens uit de Reguliers-Dwarstraat, ze waren tenminste zoo wijs het niet aan iedereen te vertellen. Als je ze vroeg, zouden ze zeker vertellen : Van de Heerengracht,... of zoo iets. Wat ging

Sluiten