Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weieens in Batavia zien. Daar mag een meisje dit niet en dat niet, haar naam is al in opspraak als ze tweemaal met dezelfde heer gedanst heeft, maar als je in de bergen bent, mag ineens alles, mag zij den heelen dag met heeren wandelen ... en zwemmen ook. Mijn een zorg, alleen ... enfin soedah ...

Mevrouw van Vliet keek hem aan, wachtte even of hij door zou gaan, maar toen hij bleef zwijgen, zei ze: — Nee, wat alleen, wat wou je zeggen?

— Niks,... alleen, wat moet die Mr. Sweet er weer bij doen.

— Zwemmen natuurlijk, die moet zoo kenne zwemme, zeg.

— Hm, zoo kenne zwemme, je wil toch mij niet vertellen, dat hij daar alleen heen gaat, omdat hij zoo zwemme, kan ?

— Nou wat zou dat?

— Dat zou niks. Maar ik vind dat hij wel wat véél zwemt, en altijd net op het uur dat Emmy ook gaat zwemmen.

— O, vin-je weer wat. Daar steekt toch niets in, hij is een echte sportsman, hij heeft ze er allen toe gekregen aan het zwemmen te gaan. Wie zwom er vóór hij hier kwam ? Niemand. En toen hij er mee begon, toen zijn eerst de Posten gaan zwemmen, en toen de jongelui de Wit en nu zwemmen de meesten, het is een rage geworden.

— Ja, voor Emmy ook.

— Iedereen doet het toch? Het is chic!

J

Sluiten