Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de boot door, komt twintig meter verder weer boven, prachtvent, doet nou letterlijk alles goed, zwemmen, biljarten, omberen, ecarteeren, ja, ja, in zijn vrije tijd heeft hij mij gisteren nog dertig pegels afgezet ook, handige bliksem ...

— En kijkt naar de meisjes, bromde George. Van Vliet schoot in den lach, een luidruchtigen *

lach, die ver klonk over de galerijen en de andere gasten deed opzien. Maar een gulle lach, een lach die aanstak.

— Nee, die is goed, hè- jij nooit naar de meisjes gekeken, toen je nog haar op je kop had, rilde jij van een rok?.. Nou? Nou?

De goedmoedige lach had ook op George zijn uitwerking, hij lachte even mee, ving een blik op van zijn schoonzuster, knikte eens.

Maar Van Vliet ging voort, nu wat vertrouwelijke» — Zeg heb je die bruine schoenen van Sweet gezien. Zoo'n dikke neus erop en zulke dikke zooien. Ken je direct zien dat het een Engelschman is. Alle Engelschmanne dragen van die dikke neuzen en zooien. Je moet toch eens kijken, Marie of je die niet voor mij kan krijgen ... en zeg, zoo'n flanellen broek moet ik ook hebben ... Fijn, en zoo'n kort jasje om in te eten, dat bestel ik direct.

— En vroeger bespotte je de menschen altijd, als ze in een dinnerjacket in Concordia kwamen, dan zei je, die willen nou laten zien, dat ze óók gegeten hebben, dat zei je.

Sluiten