Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk de goede vormen {egen hen in acht, deed wat ze zeiden, maar achting kon hij niet voor hen voelen. Hij zou niet gaarne als huisjongen dienen, zelfs niet als kebon. Maar voor den toewan Inglis maakte hij een uitzondering, dien kon men direct aanzien, dat hij een groot heer was, en hij gedroeg zich tevens zoo. Ook de Hollanders waren tegen hem veel beleefder dan voor elkander. Waarom wist hij niet. Nog nooit had hij gezien, dat ze van den Engelschman fooien kregen. Dat zou het dus wel niet zijn. Maar waarom luisterden zij dan zoo graag naar elk woord, wat hij zeide en deden zij hun uiterste best zijn taal te spreken, en hem na te apen.

Hij begreep die Hollanders niet. Als er een Engelschman bij was, vloekten ze veel minder en gedroegen zij zich kalmer. Zij schenen allen een grooten eerbied voor den vreemde te hebben, keken hem steeds naar de oogen. Vroeger kwamen de heeren hier gewoon in een badpak aanwandelen, hoogstens nog een handdoek omgeslagen, maar sinds de Engelschman in een kimono verschenen was, hadden zij ook naar Bandoeng gezonden om kimonos te koopen, droegen nu allen een kimono, de een al mooier dan de andere. Er waren erbij van zijde. Vroeger waren er weinig baders geweest;... sinds de Engelschman was komen baden, schenen bijna alle heeren behoefte te hebben zich s'middags in het meer te dompelen. En de dames nog veel meer. Die kwamen vroeger zoo goed als nooit.

Sluiten