Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was gekomen weer in nieuwen wrong, trok enkele goudblonde krulletjes naar voren, en lachte dan tegen zichzelf.

Als ze wilde, zou ze óók de vrouw van een Engelschman kunnen worden. Want er was toch wel iets in het doen en laten van Mr. Sweet, dat erop wees, dat hij verliefd was. Engelsche jongelui gaven zich op dat punt altijd weinig bloot, en hij was te veel gentleman, om, nu hij wist, dat ze zich met Ru zou verloven, nog een declaratie te doen... Maar als ze gewild had ...

Nee, Ru was toch ook een veel te goeie jongen om zoo maar af te zeggen. Als ze Sweet nooit ontmoet had, zou ze er zeker nooit aan gedacht hebben. Hoe lang had Ru niet reeds zijn best gedaan; was er een énkele reden, waarom ze hem niet nemen zou, toen hij eindelijk vroeg. Pa had het ook gewild en Ma en Oom ook ... Het zou pas publiek worden, als ze te Batavia terug waren. Ru had daar zelf op aangedrongen, dan kon hij óók te Sindanglaja wonen en in hetzelfde hotel, zonder dat de wereld er aanstoot aan nam.

Zou dat ih Engeland ook zoo wezen, dat men aan alles aanstoot nam. Gisteren had John na het tennissen onverwacht haar hand gekust, en toen luid gelachen, zoo hartelijk en rond gelachen, dat ze meelachen moest. Ze hadden daar als twee kinderen staan schateren, feitelijk om niets, alleen om xiie kus op haar hand. Het was als een spelletje

Sluiten