Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Sweet heeft geen baantje aan een krant noodig, zou ik zeggen, die heeft geld genoeg.

— Dat zegt hij, heb je er bewijzen voor?.

— Wel goeie god nog en toe, jij schijnt te denken dat ieder die geen vast baantje heeft, ook niet leven kan. Je bent te lang uit Europa weggeweest, me goeie man, anders zou je weten, dat daar een heeleboel menschen rondloopen, die geen baantje noodig hebben. Jij denkt altijd maar aan Indië, jij vergelijkt alles met de toestanden hier, ja, hier loopt bijna niemand rond zonder een bezigheid te hebben, wie hier zit, schraapt de dubbeltjes bij elkaar, om die later op zijn gemak en voor zijn plezier in Holland te kunnen verteren, maar denk je dat iemand maar reizen over de wereld kan doen, De Kaap, Vooren Achter-Indië, Australië en Java kan bezoeken als hij niet rijk is, heel rijk. Wat heb jij toch nog benepen gedachtenkring.

George zweeg eenigen tijd. j

— Het kan zijn, zei hij ten laatste, misschien heb je gelijk, maar ik ben er nu eenmaal niet voor, iemand waar je niets van weet, dan dat hij Engelschman is, zoo maar intiem bij je over de vloer te halen. Gisteren noodigde je hem uit, ons ook in Batavia te komen opzoeken. Dat je met hem in een hotel omgaat, dat kan er bij mij door, maar hem dan nog uit te noodigen ook...

— De Posten, de De Wits en nog verscheidene anderen hebben hem ook uitgenoodigd, dat is heel

Sluiten