Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Emmy en Ru wandelden samen langs den eenzamen sawahweg. Ru had haar hand genomen, dïe zij in

de zijne liet.

— Emmy, van jou had ik dat niet gedacht.

Zij wist heel goed wat hij .bedoelde, maar zou geen vrouw geweest zijn als ze niet even verwondering had geveinsd.

— Wat bedoel je?

— Dat je koket was, zöö koket.

— Zoo? Ben ik koket, en waarmee dan?

_ Weet je dat niet, kom wees eerlijk, je hebt als meisje zulke goede kwaliteiten, toon nu niet enkel je slechte. Je veinst en dat is niet je mooiste karaktertrek... al is het een beetje vrouwelijk.

Emmy lachte nerveus.

— Als Ru even bleef zwijgen, zei ze:

— Kom, biecht op Pa. Je hebt wat op je hart, je bent soms net een ouwe Pa, weet je dat wel ?

Wat heb je? .

_ Die Mr. Sweet, Emmy. Sinds dié man in ie leven kwam, is het niet meer tusschen ons als vroeger. Zeg nu niet neen. Het is zoo. Laten we de dingen zien, zooals ze zijn, ik ben heel kalm,

Sluiten