Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij greep zijn arm. — Kan je die dienstreis niet uitstellen ?

— Ik zou het kunnen, maar ik acht het overbodig, ik zou er andere menschen allerlei last door bezorgen en ik wil mij deze opdracht ook niet gaarne laten ontglippen.

— Als ik hét je nu vroeg.

— Als je het me de vorige week gevraagd had, zou ik het zeker hebben gedaan, nu ik echter gezien heb, dat je je hier niet hoeft te vervelen, geloof ik zelfs dat het beter is, dat ik ga en je alleen laat. Het kiezen zal je dan veel lichter vallen. Ik blijf ook maar veertien dagen weg, blijf een week in Deli en ben dan weer hier. We zien elkaar dan te Batavia terug en je weet veel meer ovér jezelf.

— Ru, je spreekt onzin, ik houd van jou, dat weet je heel goed.

— Jij scheen het anders niet te weten, naar je houding te oordeelen.

— Van keuze is geen sprake.

— Des te beter ...

— Zie je, jij houdt niet van me, welke man zou zoo redeneeren.

— Een man die geen dwaas is.

— Maar ik heb toch nooit gezegd, dat je dwaas bent, Ru.

— Maar wel mij ernaar behandeld, een heele week al.

— Ru als je zoo heengaat, zal je er spijt van hebben.

Sluiten