Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sweet knikte, met een fijn glimlachje om de lippen.

— Och man, wat heeft dat er nou mee te maken, maande Mevrouw aan en heeft u zich niet verveeld meneer Sweet, daar in dat kraaldorp?

— O, no, not at all, daar was military post, veel kejaagd, you see, met officers, fine fellows ... antilopes, leeuwen ...

— Olifanten ook, vroeg Van Vliet.

— No, olifanten wij feil kejaagd in British India, dat was mooi job, soms heile nackten we moest loop ... in the woods ...

— Was u ,dan niet bang 's nachts? vroeg Emmy en huiverde.

Rudolf had zich tot nu toe niet in het gesprek gemengd, al had hij zich voortdurend geërgerd aan de groote belangstelling waarmee de verhalen van den Engelschman werden aangehoord. Nu zei hij voor de eerste maal: — Dat gaat gewoonlijk 's nachts Emmy, jagen op olifanten, want overdag slapen die slimme loeders op de boomen, nietwaar Mr. Sweet.

— How do you mean?

— Wat op de boomen, vroeg Mevrouw naif.

— Die olifanten van Mr. Sweet.

— Jassis hoe flauw, Ru, zei Emmy.

Maar Sweet had zijn antwoord reeds klaar: — Altijd beter as ambtenaars, Mr. Verkerk, die slaap overdak op lessenaars ...

Ru stond uiterlijk zeer kalm op, hij keek even

Sluiten