Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gezelschap rond, als wilde hij goeden nacht zeggen, dan zag hij met een spottend glimlachje naar den Engelschman: — You are right, Mr. Sweet, maar wij weten hier ook hoe je olifanten jaagt... — hij bootste verder het dialect van Mr. Sweet na —, wij ook hier schiet olifants en wild swijns. Well, ik heel wat avontuur, laatst bij jagen in Krawangsche, ik zie wild swijn, beest spert muil open, ik schiet erin, you know, en wat doet dat swijn, draait sick snel om, kogel van achteren er weer uit. Au, net in mijn oog, au, you know, ik soo'n oog... heilemaal opkeswollen!

Sweet had, zoodra hij merkte dat de Hollander hem er tusschen nemen wilde, gedaan of het verhaal niet tegen hem gericht was. Hij had langzaam uit zijn zak een sigarettenkoker gezocht en was nu bezig op den nagel de tabak naar een zijde te tikken ...

Ru bleef hem even aanzien, als wachtte hij een antwoord en toen Mr. Sweet kalm lucifers zocht en de sigaret aanstak, zei hij tot Emmy: — Ik ga nu slapen, Ömmy, moet morgenochtend al vroeg weg, ik ga met de auto over den Poentjak naar Buitenzorg, zie ik je dan nog? Wij vertrekken om zeven uur... Ben je dan al op ?

Emmy wist door den uitval van Verkerk niet dadelijk wat te antwoorden, maar toen zij hoorde hoe pijnlijk de stilte bleef, zei ze eenigzins luidruchtig. — Natuurlijk zal ik op zijn, ja we zien elkaar morgen nog.

Sluiten