Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als: „Kassian!" en „Wel, weL je zou zeggen" en deed daarbij voordurend eau-de-cologne op haar zakdoek, erbij vertellende dat het nog echte 4711 was, door Sweet uit Weltevreden meegebracht,... dat ze het land had aan alle andere soorten. Zoo'n fijn luchtje, nietwaar Mevrouw?

Zij had bijna gezegd Mevrouwtje, omdat Mevrouw Post het toch ook tegen haar zei, maar zij durfde nog niet goed.

Het was tien uur, toen men in den bergtuin Tjibodas bij den Australische grasboom afsteeg. Mr. Sweet wist veel te vertellen van den grasboom, daar vond je in Australië heele bosschen van, ondoordringbare wouden, bijna zoo dicht als de oerwouden hier. Ze waren dikwijls eeuwen oud. De bedienden schonken limonade en koude thee en een half uur daarna ging men weer op weg, langs het smalle bergpad, dat kronkelde langs de ravijnen en waar het steeds duisterder werd, door het hoog geboomte rondom.

De kleine dappere paardjes gingen zonder aarzelen langs diepe afgronden, zetten hun nerveuse pootjes op wortelknoesten, die het pad feitelijk voor wegspoelen behoedden, zonder een enkele maal te struikelen.

Sweet had zijn rijdier aan den drijver gegeven, die bij het paard van Emmy hoorde en had nu zelf de leiding op zich genomen. Hij liep liever, zei hij; als Inlanders dat konden volhouden,

Sluiten