Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te vertellen, dat het zoo warm was geweest iff Sindanglaja en dat het niet doenlijk was, daar lang te blijven, maar feitelijk om enkele woordjes over Mr. Sweet te lanceeren. Als dat vervelende mensch nu maar thuis was. Dat verbeeldde zich altijd, dat ze veel meer was, dan al haar kennissen, dat zij feitelijk niet op haar plaats in Indie was,... dat zij allang behoorde te repatrieeren, maar dat ze alleen nog bleef om den oorlog. Ze had zoo'n heimwee, zei ze, naar de villa van Papa in Scheveningen ...

Indie was wel een goed land voor menschen, die nog geld moesten maken, of in Holland niet voldoende konden verdienen, meende ze, maar waar zouden zij en haar man het eigenlijk voor doen, haar man had geld van zichzelf, en Papa had al zoo dikwijls gevraagd of ze niet terug wilden komen, omdat hij het zoo eenzaam had op de groote villa, die hij eigenlijk voor zijn dochter gebouwd had. Ja, het volgend jaar zou ze teruggaan, Indie was een ellendig land, je had er zoo niets, hè? Geen concerten, theaters of andere dingen. Voor den oorlog ging ze alle winters met papa naar Brussel, daar was het ook heerlijk, maar zij gaf er niet zoo veel om, was het liefst in het Haagje, heerlijke tampat... Kon iemand, die er niet gewoond had, zich geen voorstelling van maken ...

Mevrouw Van Vliet had altijd het gevoel gehad, dat Mevrouw Hooyberg op haar neerzag. Zij wilde nu eens zien, of dit niet veranderen zou, als ze

Sluiten