Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug was, veel bij hen aan huis te komen, de meisjes De Vis waren den heelen dag om en bij haar geweest en men sprak hoofdzakelijk Engelsch met haar, alsof ze zelf al een Engelsche was.

Er was een scène geweest tusschen vader en oom,... eenige dagen hadden die niet tegen elkaar gesproken en toen was er vrede gesloten. De Sindanglajasche dagen waren sneller voorbijgegaan dan haar lief was. Wel dacht ze voortdurend aan Ru, maar het was alleen om het oogenblik, dat ze hem zou moeten zeggen, dat hij gelijk had gehad, dat er een ander was gekomen, waarmee ze misschien gelukkiger zou zijn dan met hem. En toch wist zij dat niet zeker.

— My father and my parents... o nee, and my mother, are my parents... hoorde ze mama nog leeren.

— Mensch leer toch niet zoo hardop, begon Van Vliet weer.

— Waar moet ik ook nog Engelsch voor leeren. Spreekt John geen Hollandsch genoeg? Me tong zit me bijna in den knoop, hoorde ze haar moeder tegenwerpen.

— Maar mensch, begrijp je dan niet, wat voor een figuur je slaat, als je later bij je dochter op visite komt, en der benne Engelsche en je kan niet meepraten, niets zeggen ...

— Ja, niet zeggen dat mijn vader en mijn moeder mijn ouders zijn, hè?

Sluiten