Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt hij, . . • studeeren, ik zou waarachtig wel eens willen weten, wat hij daar gestudeerd heeft, die meneer is me te knap en te internationaal voor een Engelschman, wat staat er me borg voor dat hij niet de een of andere chevalier d'industrie is ...

— Maar dat zijn Engelschen nooit, oompje, hoe komt u daar bij. Soms voel ik zelf wel eens, dat hij zoo ver van me af staat, dat ik niets van hem weet, soms komt zoo'n beklemmende angst over me, dat ik wel voor hem zou willen wegkruipen ... maar andere oogenblikken dan ... nee u zult niet boos op me zijn oompje, dan vergelijk ik hem met Ru, en dan vind ik hem zoo veel anders, knapper, energiek, zooveel zekerder van zichzelf, meer man van de wereld, waar je tegenop moet zien en ook wel veel van zou kunnen houden, als je hem beter kon... Ru is een goede eenvoudige jongen, die geheel in zijn bureauwerk opgaat. Een echte ambtenaar, soms een beetje droog, heelemaal levend voor actes en cijfers. John intresseert zich voor alles, voor buitenlandsche politiek, voor sport, voor kunst... je kunt uren met hem over allerlei onderwerpen praten en je hoeft je dan nooit te vervelen, o, hij kan zoo intéressant zijn.

_ Dat is het juist, kindje, Hollanders, en vooral Hollandsche meisjes vinden Engelschen altijd interessant, vinden ze chic... „Gentlemanne zegt je moeder... Maar dat is toch niet iets om

Sluiten