Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een huwelijk op aan te gaan. Zooeven zei je zelf, dat je dikwijls bang voor hem bent... dat je hem als een vreemde voelt.

— Ja, maar dan denk ik, dat het is, omdat hij Engelschman is, die zijn van heel ander ras dan wij. En is het dan te verwonderen, dat ik dikwijls het gevoel heb, ver van hem af te staan?

Zij bleef even stil nadenken, en George zat haar van terzijde aan te kijken... Dan boog ze langzaam het hoofd en lei dat aan zijn schouder.

— En Ru ? zei George zacht...

Tranen sprongen haar in de oogen ... Ru, ja, Ru. En stil begon ze te schreien... — Oompje, o oompje, wist ik toch maar, wat ik doen moest... had moeten doen. Maar Pa en Ma drongen zoo aan, ik vergooide mijn geluk, als ik niet aannam. Ik wou niet, ik wilde heusch niet, vraag maar aan vader, o, als Ru hier was geweest, dan zou alles anders zijn gegaan, waarom ging hij ook op dienstreis, hij heeft me zelf gezegd, dat het niet eens noodig was, dat hij zijn dienst best aan iemand anders had kunnen overdoen, maar dat hij het deed om mijn geluk... Wat zal hij nu van me denken als hij terug komt. Over vier dagen komt de boot uit Medan, hoe moet ik het hem zeggen. Als hij hier geweest was, zou alles anders zijn geweest, want... Zij zweeg.

— Zeg maar gerust kindje ...

Sluiten