Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei Emmy lief, terwijl zij haar beide handen uitstrekte, die door tante hartelijk werden gedrukt. Toen stokte eenige oogenblikken ,het gesprek Emmy voelde, dat men verwachtte dat zij het eerst iets zeggen zou, omdat ze Engelsch kon.

— And will you stay long here?... Of course you stay at our house ...

Tante keek angstig naar Sweet, en zei op diens wenk: — Noo!

Het was kort maar krachtig!...

— Waarom niet John, vroeg Emmy verbaasd.

— Business, zei John en tante knikte bedeesd. Zij zal zeker veel van je houden, John? vroeg

mevrouw.

— Yes, zei tante weer in oprechte opwelling, en en dacht daarbij. — Ik kon hem wel opfrete!

Nu meende Emmy ook op te merken, dat tante toch zeker iets moest hebben verstaan en zij deed dezelfde vraag als straks haar vader.

— Feel kereis, zei Sweet, ook Holland bezoekt, en fayence Delft, en al the dear old stadjes... daar Hollandsch opkepikt!

— O, how nice, zei Emmy, do you like Holland ?

— Noo, zei tante, 'maar toen zij Sweet 's hand «nel aan zijn kin zag gaan, verbeterde ze „Jes! Jes! Jes!..

Mevrouw Van Vliet keek eens naar den overkant, en smaakte het genoegen Mevrouw Hooiberg in den tuin te zien, en even allerhartelijkst naar

Van Vliet, Sweet en Cjr. jj

Sluiten