Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* — Och jij met je ho-ho, je maakt me nog razender, en jij met je geklets van je bakermat. Jou moste ze 'nog eens overbakere! Zoo'n Zweetvent nog te gaan voortrekken... ja, verdedigen... He? Wat is dat?

De jongen had een pakje binnengebracht, hield hem het volgbriefje voor om af te teekenen. Van Vliet bekeek het even, nog verstrooid, las dan „Firma Savelkoul... wit dinnerjacket, zwarte pantalon ..."

Nieuwe razernij overviel hem. Dat was het dinnerjacket, dat hij zich een week te voren besteld had, omdat Sweet er een droeg, omdat veel deftige menschen in Batavia- het droegen, die dat weer afgezien hadden van Singapore, waar ze in de mode waren. Een klein, kort, wit jasje, juist tot op de lendenen en een zwarte broek.

Hij rukte het pak open, en hield het dinnerjacket voor zich uit.. .

En daar wou die me nou mee laten loopen,

als een gek, als een idioot, over straat en in Concordia, wou die me in laten eten, in Des Indes, als er diner dansant was, een wit eetjassie... als een pias. .

Hij slingerde het weg, nam het echter meteen weer op en hield het den jongen, die nog altijd gewacht had op de afteekening van het volgbriefje, voor. _ Hier trek aan, ankat itoe, vooruit, aantrekken, daar zal jij in het vervolg mee loopen, net als de heeren in Concordia en in Des Indes of de Harmonie, daar zal jij hier tafel mee dienen,

Sluiten