Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij stond meteen op. — Maar ik ga hem toch eens effetjes segge, waar het op staat, ik ga naar het Hotel des Indes.

Van Vliet schrok, dat was juist, wat hij wilde

voorkomen.

— Nee, nee, zei ,hij haastig, doet u dat niet, maak nou geen schandaal! Als het uitlekt! Ze weten hier toch al zooveel te vertellen, blijft u nu maar hier tot vanavond... of nee, weet u wat, blijft u hier logeeren, dat is veel beter, dan brengen we u morgen vroeg op den trein naar uw man,.. waar is dat ook weer?

— In Toeloeng Baroe... Maar nee, soo komt-ie niet fan mijn af, ik moet hem eerst zien, foor ik afreis. Denk je dat ik sooiets... soo maar over me kant kan laten gaan. Nee, dat doene we eerst cffctjcs • • • •

_ Doet u nu wat Van Vliet u zegt, mevrouw . heusch, dat is veel beter, viel mevrouw Van Vliet bij.

— Nee, ik wil hem segge waar het op staat, so komt ie nie fan mijn af... en aan sen moeder schrijve, sal ik ook... Och lieve heer, dat is toch soo'n fersoenlijk mensch, mefrouw, altijd netjes aan de kost gekomme met strijke en mangele! En ik seg u, der meeste klante sitte op de Heerengracht,

hoor... ■

Het bloed schoot Van Vliet naar het hoofd, zijn dochter zou als schoonmama iemand gekregen hebben, die streek voor menschen op de Heerengracht.

Sluiten