Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

galerij van Des Indes, hij wilde alles in het werk stellen om zooiets te voorkomen.

— Kom mevrouwtje, blijft u nu hier, we hebben nu zoo gezellig kennis gemaakt en ...

— Kom, neem mij nou effetjes, gezellig kennis gemaakt.

— Nee, ik meen het, u hebt het feitelijk uitgebracht, blijft u nu hier logeeren, u krijgt de mooiste kamer...

— Seker om fan jou als maar te hoore, da 'k heb staan liege,' nee, ik heb niks met jullie te make, alleen foor dat arme meissie! Is het nie sonde foor god ..., enfin se sal wel een andere vrijer krijge, een die feel beter is, ik heb ook driemaal gefreje foor ik met Dirrek trouwde, daar ga je nie dood fan.

Van Vliet kreeg een idee.

— Wou u zoo gaan mevrouw? Ga u eersteens even wat opknappen, u kunt heusch zoo niet over straat en op dit heetste uur zijn er ook bijna geen sados of ebro's te krijgen, ik moet eerst den jongen erop uit sturen. Gaat u nu even in de logeerkamer, knapt u zich wat op, en denk eens over ons voorstel na. Houden kunnen we u natuurlijk niet. Als u gaan wilt, dan gaat u, maar mijn raad is ... blijft u kalm hier, wij vinden het prettig . .. vrouw, breng jij haar even naar de logeerkamer...

— Wil ik u even voorgaan? noodde mevrouw vriendelijk.

— Nou, me opknappe ken ik wel effe... ik ferlies me hare haast, tot strakkies dan meneer.

Sluiten