Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX.

Vervloekt, zei Van Vliet, het kan niet meer,

ze komt hier ... , En zich tot juffrouw Van der Kooy wendende,

zei hij haastig. .

— Doe me een plezier, mevrouw, zegt u niet, dat u familie is van die meneer Sweet zeg maar, dat u een kennis is, een kennis uit Holland ...

_ Een kennis? Fan wie een kennis.-'

- Dat doet er niet toe, een kennis van een andere kennis in Holland, en dat u de groeten komt overbrengen ... Zeg dat maar! ...

Meteen kwam mevrouw Hooibergmet een gemaakt lachje binnen. Zij was nog gekleed.n sarong en kebaja. Haar geaffecteerd spraakje deed aan den Haag denken, en met haar pruimenmondje poogde ze te toonen, dat ze van erg goede familie was. — Ik stoor toch niet?

_ Nee, volstrekt niet, zei mevrouw Van Vliet

Hef .. u stoort niet.

1 Dag mevrouwtje, dag meneer Van Vliet, dag alleman. Ik hoop werkelijk niet, dat * asng va, maar ik won alleen maar even wat vragen, kunt u „XmteeMen een blikje melk leenen? Onze telefoon "Ü7d, weet n, er ia een tak van de ke.apan

Sluiten