Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat gaat wel... alleen, ja ziet u, ze hebben nog al pech gehad den laatsten tijd.

— Met hun Fiat, vulde Van Vliet aan, bang dat zijn vrouw den naam van het merk vergeten was, dat hij vroeger had opgegeven.

Juffrouw Van der Kooy wilde ook helpen — Nou, wel errege pech hoor, en zijn oome Jan het pas zoo'n ongeluk gehad met sen óótóó,... het is nog goed afgeloope, het had erger kenne wese, maar sen frouw heb fan de schrik een seve-maandsch kindje gekrege, se is der nog nie fan bove op ook

De laatste woorden kwamen er eenigszins stotterend uit, juffrouw Van der Kooy voelde wel, dat zij een beetje te ver was gegaan, • en schrok hevig toen mevrouw Hooiberg met de innigste belangstelling vroeg:

— Gut... is dat zoo? Daar hebt u mij niets van verteld.

— Pas gehoord mét de laatste mail, zei Van Vliet luchtig.

Van Vliet kreeg moordplannen, op juffrouw van der Kooy en mevrouw Hooiberg tegelijk, hij ging zoo verzitten, dat hij juffrouw Van der Kooy, als het noodzakelijk was, een stoot zou kunnen geven; dat mensch scheen ongevoelig voor wenken. Hij had behoefte niet ook al te zacht te stooten.

— Sepen kassi blik soesoe, brulde hij, om zichzelf lucht te geven.

— Och heeft zoo'n haast niet, meende mevrouw

Sluiten