Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door gekomen? Geluk? Natuurlijk, ik wil geluk, maar mijn geluk, 't geluk zooals ik het noodig heb, zooals ik het wil. Ik moet geld hebben en 'n ruim leven en reizen kunnen en trekken. Werken wil ik niet! Werken? Wat is vrouwenwerk? Op een kantoor zitten, typen? Bibliothecaresse worden? Huishoudster of gezelschapsjuffrouw, dank je wel. Ik weet, dat ik maar één leven heb; ik wil er uit halen wat er in is, en dat gaat nu eenmaal niet zonder geld. Nu heb ik er dat op gevonden. Ik trouw en ben zes maanden van 't jaar een aangenaam gezelschap voor mijn man, de andere zes leef ik voor mij, waar ik wil en zooals 't me past."

Je weet niet, hoe vreemd ik tegenover zoo'n brutaal cynische theorie stond. Ik kón niets zeggen. Allerlei gevoelens bestormen je op zoo'n oogenblik. Meelij, die andere vorm van verachting, was wèl het sterkst in me. Maar zoo sterk van wil zat ze daar, zoo rustig tevreden met haar leege toekomstillusies, zoo volmaakt vergenoegd en als onbewust van 't leelijke dat ze gezegd had, dat 't mij in eens werd, als was ik het, die te kort schoot in levenskennis, als was er iets minderwaardig onnoozels in mijn gelooven in 't andere, in geluk en liefde, onafhankelijk van geld.

Thuis, toen ze 't paard aan den jongen overgegeven had, toen we onze hoeden en mantels afgedaan hadden en stonden in de burgerlijk deftige

Sluiten