Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

MAGDA van Vlooten wachtte haar eerste baby. Zes maanden na de scène in Bern was ze er zeker van. Maar in haar voortdurenden wrok tegen Chris, zei ze er niets van, liep ze met haar geheim rond als met iets waar ze hem geen vreugde mee wilde doen. Immers ze wist, hoezeer hij naar een kind verlangde, maar ze wist ook, dat ze, geen liefde meer voor hem had. Soms bedacht ze hoe heerlijk het zou zijn, als ze haar kind voor zich alleen zou kunnen behouden. Dan bedacht ze plannen — om weg te gaan, ver weg, waar Chris of zijn zusters, die ze haatte, haar niet zouden kunnen vinden. Ver weg, waar ze met haar kind alleen zou zijn, 't op zou voeden zooals zij wilde. Als 't een meisje was, zou ze haar alleen mooie dingen leeren, dingen die gelukkig maken.

Ze zou haar dan alleen laten leeren van bloemen en vogels en talen, veel talen,zoodat zealleschoons wat geschreven was, zou kunnen genieten. Ver, ver zou ze haar houden van de wereld en haar corruptie. Ver van berekenende menschen en van de leelijkheden van 't leven, die overal waren. Bedienden zouden er niet zijn, vrije menschen zouden voor hun aandeel geluk in 't leven, een deel tot het hunne, bijdragen. Ze zouden ver van menschen wonen, tusschen hooge boomen, in een ommuur-

Sluiten