Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och, 't is wel aardig," zei Magda. „Alle symbolen zijn wel aardig, maar ik wilde u toch wel zeggen, dat ik het veel liever had gelaten, dit alles. Mijn man stond erop — maar ik voor mij, ik hecht er niet aan." ,

„Dat is jammer voor u, antwoordde Ds. V eder stroef „en 't is nu misschien niet de tijd en het uur u te overtuigen van het feit, dat het meer is dan aardig, het Christus-mysterie... Ik voor mij ben blij, dat u uw man maar gevolgd hebt hierin.

Magda voelde, dat ze hem pijn had gedaan en het speet haar: die menschen waren allen veel beter dan zij. — Ze bewonderde nu wel weer haar moeder, die zoo soepel en lenig was. Zij, een vrouw, die van het geloof als zoodanig niets wist, ze praatte met Veder, ze keek ernstig en gesticht, ze veraoedde dien man, wat haar dochter hem misdaan had. En ze bedacht, hoe dit de kleine weldaden zijn, die we elkaar bewijzen, dat dit geert glans aan het dorre leven en ze nam zich vóór het met Veder weer goed te maken.

De koster kwam nu zeggen, dat alles 9ercetl was; en even daarna kwam Chris met van Woerden binnen. ' .

Zijn intrede bracht even ontsteltenis. De tantes waren gechoqueerd! Bij zoo'n plechtigheid - een vreemde. Magda's moeder bloeide op als altijd, wanneer een mooie man in haar nabijheid kwam.

Sluiten