Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met haar kind op die wijde, vijandige wereld.

En van beneden klonken lach en gepraat en maakten haar zieligheidsgevoel nog intensa.

Er werd tot laat gepakt. En toen emdebjk Christy goedennacht kwam zeggen, wilde Magda nog niet dadelijk naar bed gaan.

Ze nam Christy mee bij het raam.

„Dat blijft nu alles hier en wij gaan weg.

„Maar we komen terug! En ginds is het ook heerlijk, Moeder!"

Magda had één moment van weemoed verwacht - maar in Christy was geen gedachte aan het verleden; voor haar jeugd was daar alleen de

t0 ToerTh'et ze haar maar gaan en bleef alleen met ti ci 3 r leed

Den volgenden morgen was alles weer vroeg in rep en roer. Christy uitgelaten, Magda stilienmoedig, Marijke koppig en een beetje gebelgd.

Al dat gehaast en gejacht! En Guste druk om nog vahMevrouw te hooren, wat er met de clivia s moest en met de oleanders.

Magda maakte er zich van af. Nu stond ook haar hoofd niet meer daarnaar.Zehadeenzwaren

nacht gehad. Maar ze had uitgevochten. Mocht komen wat wilde, het leven zou haar nog eens klaar vinden.

Sluiten