Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te geven in welke verhouding zijn fantasie stond tot de werkelijkheid —, want deze man kende zich zelf. Hoeveel decepties had hij al te danken aan die ongebreidelde fantasie, die ten slotte niets was dan een effect van afwezigheid. Alle vrouwen, die hij bemind had, had hij meer geliefd om zijn fantasie dan om haar werkelijkheid...

En hij meende nu, dat hij Christy liefhad ... Christy of Magda — of beiden, dat wist hij niet.

In ieder geval was hij nu blij ééne van de twee alleen te treffen en 't speet hem niet, dat die ééne Christy was en niet Magda. Dat viel hem zelf op als een ongewoonheid; zoo zelden overkwam hem dat, eens niet te twijfelen, maar ditmaal wist hij wel heel zeker, dat hij bhj was, dat 't Christy was, die hij alleen zou zien.

Toen hij zich weer omdraaide, stond ze voor hem.

Hij had haar niet hooren komen — en kon een kreet van vreugde niet onderdrukken!

Dat was ze en zóó als zijn verbeelding haar bedacht had... dat was ze en er was geen kloof tusschen toen en nu.

„U", zei hij, „Christy."

Ze zei niets, maar legde haar hand in de zijne en zag hem diep en lang en zonnig aan.

's Avonds bij het herdenken van dien blik moest hij onwillekeurig aan de Riviera denken, aan veel

Sluiten