Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze t leven onder het bitterste lijden stoïcijnsch dragen en blijven begeeren. Dat kan alleen, als men heel erg lief heeft. Zoo zal 't voor Rini wel niet geweest zijn. Daarom is het voor haar wel beter zoo "

„De Schennema's kunnen niet liefhebben," zei Magda. „Die kunnen alleen genieten. Die zoeken alleen zichzelf...

„Dat doen we allen, mevrouw, meent u niet? Zelfs de grootste altruïsten komen uit hun ego niet los. Die doen dan goed en mooi om zelf mooi en goed te zijn en dit zoo te voelen, omdat dat gevoel voor hen tot behoefte geworden is, misschien wel, omdat ze van huis uit geen goedheid kennen en hun cntiek hen waarschuwt. Om aan dat tekort tegemoet te komen, worden ze bewust goed. Un jeu comme un autre."

,,'t Omgekeerde bestaat ook. Zij, die expres en bewust tkwade doen. Dat zou dan volgens u zijn, omdat ze vreesden te goed te zullen zijn, of een soort schaamte voor hun mogelijke goedheid heb-

VanWeele zag Magda strak aan, als antwoordde hij haar op een vraag, die hemzelf betrof.

„Ja, zeker! Zoo moeten er zeker zijn, die zich goed weten ergens héél diep - en dat verberaen onder moedwillig kwaaddoen."

„Ik heb die andere moedwilligen liever," zei Magda stroef.

Sluiten