Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gasten en over het zeer nabije uur van vertrek, als was er geen VanWeele geweest, geen Christy en vooral geen zijzelf. In den salon hadden de gasten haar afwezigheid niet opgemerkt. Ze nam nu weer aan alle gesprekken deel en betrapte zich zelfs op vroohjkheid. Een vlijmende pijn was nog gekomen, toen ze Christy ongemerkt had zien verdwijnen, wel wetend, dat ze naar Van Weele ging, maar even daarna was alles weer gewoon geweest.

Een uur later waren de jonggehuwden arm in arm lachend binnengekomen, haar rust weer opslokkend als noodlottig gevolg hunner tweezaamheid. Het vertrek van de gasten. Toen het vertrek van Christy en Van Weele.

Nog eenmaal had ze zijn lippen op de hare gevoeld en nu, als in wanhoop, had ze vastgehouden en den kus verlengd, dit simpele gebaar makend tot een bloedige zonde tusschen hem en haar, hem meesleepend in haar passiebegeerte, voelend al het misdadige van haar overwicht van wetende vrouw over het jonge meisje.

En nu zat zij in haar kamer en doorleefde de. afschuwelijke, wreede eenzaamheid.

Sluiten