Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat man en vrouw zijn, officieel, is dat, wat in onze verhouding het allerminst beteekent. Als je wezenlijk wat van me wilt, moet het wat beters zijn en dat begint met de nuchtere waarheid.

Stille tranen vielen op haar handen. „Wat ben je anders, waarom ben je zoo? Gisteren nog zei je lieve dingen tegen me. Waarom ben je dan nu zoo vreemd en hard en koud?"

Hij keek haar aan en vond alles vervelend, haar onbegrijpend, jong en groen. „Kom, zei hij, nu maar een zoen en dan de lunch. Ik wilde je voorstellen vanmiddag naar de tentoonstelling te gaan. De oorlog doet daar geen goed aan, maar er is nog wel wat goeds te zien, al was het maar het Pavillon van Nestlé". .

Ze kon hem alleen maar aankijken, met begrijpend dien plotselingen omzwaai van wat voor haar was hooge ernst, tot deze meest alledaagsche

dingen. v Maar ook zij had zich toch teruggenomen. Z,e wilde gelooven en gelukkig zijn - ze wilde nu nog maar denken, dat 't weer een van zijn eigenaardigheden was, die hoorde bij zijn neurasthenie.

En instinctief voelde zij, dat alles nog te redden was, alleen niet met woorden. Ze verdween in de badkamer en een half uur later stond ze vóór hem, lachend en monter, een stukje uit de oude eeuwigheid geknipte jeugd.

Sluiten