Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne begeerten stijgen

Naar U in mijn gebed, Gij hebt mij met Uw zwijgen

Beveiligd en gered: Mijn leven is doorwrocht

Door Uw sterke genade, Die ik vergeefs versmaadde

En te ontwijken zocht.

Dat vrij de zegeningen,

Die 'k ongevraagd bezat, Voorbijgaan met de dingen,

Waar ik vergeefs om bad, Zoo ik maar waarlijk mag

Bezitten 't eeuwig goede, Dat nooit mijn wensch vermoedde,

Noch mijn begeerte zag.

4

Sluiten