Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVOND VREDE.

Ik legde 't boek ter zijde

Bij 't duistren van den dag,

En staarde naar de weide,

Die voor mij open lag;

Ik zag het zwarten van het gras,

Waar 't door de zon verlaten was,

Het avondlijk gebeuren

Van sterven en verkleuren.

Een koele wind streek over

De weiden en 't gerucht

Van 't lichtbewogen loover

Doorruischte de avondlucht.

Toen, voor den nacht, die komen ging,

Kwam eene lichte huivering,

Als wind door popelblaren,

Mij door de ziel gevaren.

Sluiten