Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat Zijn schijnbare onvolkomenheid mijn liefde zoude ontroeren en ontrusten,

opdat Zijn schijnbare duisternis mijn liefdesverlangen des te dieper zou doen glanzen.

Het is zoet, edelmoedig te mogen zijn in zijn liefde,

het zoetst — o mijn God, hoe goed hebt Gij de diepte van mijn hoogmoed gepeild! — edelmoedig te mogen zijn jegens U.

Sluiten