Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Babette.

Ja, maar hoe? Vervallen en verwaarloosd, allebei. De oude Heuvelman huist daar maar alleen, want zijn huishoudster is gevlucht naar Holland. Hij blijft er en wil op Wouter wachten, zegt hij, doch nu... 't is niet meer noodig.

Jules.

Neen, arme oude man, 'n diep treurig verloop. Ik heb zielsmedelijden met hem.

Babette. 't Gaat ook maar slecht met hem.

Jules.

Is hij ziek? Van verdriet zeker.

Babette.

Dat juist niet, hoofdzaak .... de drank. Vanmiddag lag hij dronken aan de waterkant.

Vijftiende Tooneel.

(De middendeur wordt opengeworpen. Jef van Delden en twee soldaten komen op. Rosalie verschuilt zich achter Jules.)

Jef (driftig.)

Zoo, verberg jij je al? Is het waar, wat me verteld wordt, dat jij briefjes krijgt en presentjes aanneemt van een luitenant van het vijandelijk leger?

Babette (komt tusschenbeide). Hé, hé, wat moet dat hier? Is dat 'n manier van binnenkomen? Schaam jij je niet, hier zóó binnen te treden?

Sluiten