Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heuvelmans. Dat hij je na den oorlog zou trouwen?

Rosalie. Ja! Maar.'.. hij... is...

Jules.

Jelui hielden briefwisseling. Wie speelde postillon d'amour tusschen jelui?

Rosalie. Neen! Dat zeg ik niet.

Jules (streng).

Geert, de kaartenkol, de smokkelaarster, ja, zeg maar eerlijk Rosalie, ik weet er alles van, is het niet zoo?

Rosalie (schreiend).

Ja, Jules.

Heuvelmans.

Jij en je moeder moesten die oude slang uit je huis verbannen hebben, in plaats van aan te houden, ze heeft al veel te veel kwaad gesticht met haar gekonkel.

Vijfde Tooneel.

(Pastoor komt op).

Pastoor.

Ik heb met hem gesproken, hij is nu kalm en beloofde me, dat hij Rosalie met rust zou laten. Jef was onder den invloed van den drank. Hfj schijnt

Sluiten