Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jules.

Zal ik met je meeloopen, Rosalie? Zoo ver is 't niet, 'k ben meteen weer terug.

Rosalie.

O, dat had ik gaarne Jules, (opstaande) Dag, mijnheer de Pastoor, dag Heuvelmans.

xé4-:. Pastoor. Dag Rosalie!

Heuvelmans. Dag Rosalie! (Jules en Rosalie af )

Zesde Tooneel.

Heuvelmans. Ook al door dien rampzaligen oorlog. O, wat 'n nasleep van ellende zal er nog komen. Die Rosalie is geen kwade meid, maar lichtzinnig, evenals haar moeder, die ik ook als jong meisje heb gekend.

Pastoor.

Ik moet er maar eens heen en met moeder Babette spreken; een goed woord vindt altijd een goede plaats.

Zevende Tooneel.

Geert komt op).

Geert (kruiperig). Goedenmiddag, mijnheer de Pastoor ... ik wist zoowaar niet, dat U hier waart, anders zou ik...

Sluiten