Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heuvelmans. Trien, kind,... meen je dat ?

Triene (Jules en Greta spreken samen zacht).

Zeker ... als ik mag.

Heuvelmans. Als je mag? O, kind, mijn Triene, wat maak je me gelukkig!

Triene.

We zullen veel spreken over hem, die ons beiden zoo dierbaar was en daar ginds den heldendood is gestorven,' onze Wouter.

Heuvelmans. Jules en Greta, hoor jullie dat?

Greta. Wat, vader Heuvelmans?

Heuvelmans (verheugd) Trieneke wil bij me blijven, zij zal m'n dochter zijn, het zonnetje in huis. Maar jelui gaat ook niet weg; ik ken Jules niet missen. Buiten hem kan ik het niet meer stellen.

Dertiende Tooneel*

(Pastoor komt op).

Heuvelmans.

• Hier zijn ze, mijnheer de Pastoor, ze blijven hier. Ze laten den ouden man niet alleen (wederzijdsche begroetingen).

Pastoor. Mijn zegen, kinderen!

Jules en Greta. Dank U, mijnheer de Pastoor.

Sluiten